ไอเทม | Avaricifer Insignia Bag Lv6 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv6 แบบสุ่ม

Avaricifer Insignia Bag Lv6

Avaricifer Insignia Bag Lv6 Avaricifer Insignia Bag Lv6
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv6 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 288000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 38% และ Dodge 5% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 35 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 13% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 25% ของความเสียหายที่ได้รับ1???
ตราสัญลักษณ์ Heaven1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 7% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???