ไอเทม | Avaricifer Insignia Bag Lv5 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม

Avaricifer Insignia Bag Lv5

Avaricifer Insignia Bag Lv5 Avaricifer Insignia Bag Lv5
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 25 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 11% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ1???
ตราสัญลักษณ์ Heaven1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???