ไอเทม | Avaricifer Insignia Bag Lv4 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv4 แบบสุ่ม

Avaricifer Insignia Bag Lv4

Avaricifer Insignia Bag Lv4 Avaricifer Insignia Bag Lv4
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv4 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 15 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 9% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 17% ของความเสียหายที่ได้รับ1???
ตราสัญลักษณ์ Heaven1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 4% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???