ไอเทม | Avaricifer Insignia Bag Lv3 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม

Avaricifer Insignia Bag Lv3

Avaricifer Insignia Bag Lv3 Avaricifer Insignia Bag Lv3
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 10 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 7% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ1???
ตราสัญลักษณ์ Heaven1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???