ไอเทม | หีบดินแดนลี้ลับ II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

หีบดินแดนลี้ลับ II

หีบดินแดนลี้ลับ II หีบดินแดนลี้ลับ II
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
การ์ดอารีน่า - เพิ่มโอกาส 1 ครั้ง ในการต่อสู้ในอารีน่า2???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพคตราสัญลักษณ์ลึกลับ III - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม2???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
มังกรกระดูก Soulstoneมังกรกระดูก Soulstone4???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ1???