ไอเทม | Thanksgiving Chest I - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Thanksgiving Chest I

Thanksgiving Chest I Thanksgiving Chest I
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rambard SoulstoneRambard Soulstone1???
Rambard SoulstoneRambard Soulstone2???
Rambard SoulstoneRambard Soulstone5???
Rambard SoulstoneRambard Soulstone10???
Rambard SoulstoneRambard Soulstone20???
Rambard SoulstoneRambard Soulstone30???