ไอเทม | หีบฮาโลวีน I - ให้รางวัลแบบสุ่ม

หีบฮาโลวีน I

หีบฮาโลวีน I หีบฮาโลวีน I
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Landwalker SoulstoneLandwalker Soulstone5???
Landwalker SoulstoneLandwalker Soulstone20???
ชิ้นส่วน Martial Artist - นำไปแลกสกินของ Landwalker ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
Lv5 Silent Cover - ให้สกิลรอง Lv5: Silent Cover1???
Dapper Bat30???