ไอเทม | Unknown - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Unknown

Unknown Unknown
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown SoulstoneUnknown Soulstone5???
Unknown SoulstoneUnknown Soulstone20???
Unknown - Unknown10???
Unknown - Unknown1???