ไอเทม | Prime Bag X - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag X

Prime Bag X Prime Bag X
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Queen Wasp SoulstoneQueen Wasp Soulstone5???
Queen Wasp SoulstoneQueen Wasp Soulstone20???
Glam Fighter Scrap - แลกสกินเฉพาะ Queen Wasp หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟคสกิน10???
Lv5 Hyper Strength - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Hyper Strength1???