ไอเทม | Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้

Unknown

Unknown Unknown
ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 14000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน5???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องเกียรติยศ III - ได้รับ 1000 เกียรติยศ700???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม60???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Prime Insignia Pack Lv9 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv9 แบบสุ่ม2???