ไอเทม | Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้

Unknown

Unknown Unknown
ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน2???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่350???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว1000???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Prime Insignia Chest II - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv7 หรือ Lv8 แบบสุ่ม10???