ไอเทม | Legendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า

Legendary Rift Chest I

Legendary Rift Chest I Legendary Rift Chest I
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง8???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)16???
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)16???
ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 101???