ไอเทม | Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย

Unknown

Unknown Unknown
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง7???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)12???
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)12???
Unknown - Unknown1???