ไอเทม | Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

Unknown

Unknown Unknown
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง6???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)10???
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)10???
Unknown - Unknown1???