ไอเทม | Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ

Unknown

Unknown Unknown
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง5???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)8???
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)8???
Unknown - Unknown1???