ไอเทม | Igniting Stone Chest I - ได้รับ %d Igniting Stone

Igniting Stone Chest I

Igniting Stone Chest I Igniting Stone Chest I
ได้รับ 1000 Igniting Stone
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 160000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ1000???