ไอเทม | Apex Crystal Chest I - ได้รับ %d Apex Crystal

Apex Crystal Chest I

Apex Crystal Chest I Apex Crystal Chest I
ได้รับ 1000 Apex Crystal
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 640000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)1000???