ไอเทม | Zenith Stone Chest I - ได้รับ %d Zenith Stone

Zenith Stone Chest I

Zenith Stone Chest I Zenith Stone Chest I
ได้รับ 1000 Zenith Stone
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 160000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)1000???