ไอเทม | Prime Bag IX - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag IX

Prime Bag IX Prime Bag IX
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Phobos SoulstonePhobos Soulstone5???
Phobos SoulstonePhobos Soulstone20???
ชิ้นส่วน Blackest Night - นำไปแลกสกินของ Phobos ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 101???