ไอเทม | กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่

กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่

กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่
สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
การ์ดทดลองสกิน Black Thorns - ใช้แลกสกิน Black Thorns ของ Rosaleen(24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Spirit of Light - ใช้แลกสกิน Spirit of Light ของ Cosmo(24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Groundbreaker - ใช้แลกสกิน Groundbreaker ของ Ripper (24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Hellhound - ใช้แลกสกิน Hellhound ของ Anubis (24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Early Bird - ใช้แลกสกิน Early Bird ของ Dove Keeper (24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Sophisticated - ใช้แลกสกิน Sophisticated ของ Asura (24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Aide to the Fallen - ใช้แลกสกิน Aide to the Fallen ของไมเคิล(24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Steampunk Pirate - ใช้แลกสกิน Steampunk Pirate ของ Commodora(24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Shiny Knight - ใช้แลกสกิน Shiny Knight ของ Svalinn(24 ชม.)1???
การ์ดทดลองสกิน Goth Sister - ใช้แลกสกิน Goth Sister ของ สาวปืนคู่(24 ชม.)1???