ไอเทม | Prime Insignia Pack Lv9 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv9 แบบสุ่ม

Prime Insignia Pack Lv9

Prime Insignia Pack Lv9 Prime Insignia Pack Lv9
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv9 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 438000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 90% และลดความเสียหายที่ได้รับ 60%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 190% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 90% และลดความเสียหายที่ได้รับ 45%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 90% 10 วินาที1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - เพิ่ม HP 40% และได้รับ 45 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 2000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 80 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 25% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor - เพิ่ม ATK 110% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 70001???
ตราสัญลักษณ์ Stealth - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 90% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury - เพิ่ม HP ขึ้น 120% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 80% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้ 2