ไอเทม | Zephyrica Bag II - ได้รับ Zephyrica Soulstone แบบสุ่มจำนวน

Zephyrica Bag II

Zephyrica Bag II Zephyrica Bag II
ได้รับ Zephyrica Soulstone แบบสุ่มจำนวน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone10???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone15???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone20???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone50???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone80???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone100???