ไอเทม | Zephyrica Bag I - ได้รับ Zephyrica Soulstone แบบสุ่มจำนวน

Zephyrica Bag I

Zephyrica Bag I Zephyrica Bag I
ได้รับ Zephyrica Soulstone แบบสุ่มจำนวน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 100 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone1???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone2???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone5???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone10???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone20???
Zephyrica SoulstoneZephyrica Soulstone30???