ไอเทม | Sentinel Seal Chest - ได้รับไอเทมแบบสุ่ม

Sentinel Seal Chest

Sentinel Seal Chest Sentinel Seal Chest
ได้รับไอเทมแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่6???
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว10???
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny2???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 6 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv5 เป็น Lv61???