ไอเทม | Lv5 Enchantment Box I - ได้รับสกิลอาวุธ Lv5 แบบสุ่ม

Lv5 Enchantment Box I

Lv5 Enchantment Box I Lv5 Enchantment Box I
ได้รับสกิลอาวุธ Lv5 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Lv5 Forest Ward - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Forest Ward1???
Lv5 Victory Lunge - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Victory Lunge1???
Lv5 Death Sentence - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Death Sentence1???
Lv5 Malaise - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Malaise1???
Lv5 Blinding Blow - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Blinding Blow1???
Lv5 Cursed Battlefield - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Cursed Battlefield1???
Lv5 Silencing Shot - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Silencing Shot1???
Lv5 Energy Sap - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Energy Sap1???
Lv5 Unbridled Fury - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Unbridled Fury1???
Lv5 Sanctified Blast - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Sanctified Blast1???
Lv5 Burning Plate - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Burning Plate1???
Lv5 Blade Knight - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Blade Knight1???
Lv5 Divine Templar - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Divine Templar1???
Lv5 Pyremage - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Pyremage1???
Lv5 Holy Conviction - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Holy Conviction1???