ไอเทม | Prime Bag VIII - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag VIII

Prime Bag VIII Prime Bag VIII
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Svalinn SoulstoneSvalinn Soulstone5???
Svalinn SoulstoneSvalinn Soulstone20???
ชิ้นส่วน Shiny Knight - นำไปแลกสกินของ Svalinn ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury - เพิ่ม HP ขึ้น 20% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 30% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury - เพิ่ม HP ขึ้น 36% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 50% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)1???