ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Mythic - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Mythic

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Mythic แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Mythic
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 20%1???