ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Rare - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv2 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Rare

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Rare แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับ Rare
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv2 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสีทอง
4 - 9
1 4%
หีบสีทอง
7 - 12
1 5.5%
หีบสีทอง
10 - 15
1 7%
หีบสีทอง
13 - 18
1 8.5%
หีบสีทอง
16 - 21
1 10%
หีบสีทอง
19 - 24
1 11.5%
หีบสีทอง
22 - 27
1 13%
หีบสีทอง
25 - 30
1 14.5%