ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์แดนลับ - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv1 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับ

แพคตราสัญลักษณ์แดนลับ แพคตราสัญลักษณ์แดนลับ
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv1 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสีบรอนซ์
1 - 6
1 4%
หีบสีบรอนซ์
4 - 9
1 5.5%
หีบสีบรอนซ์
7 - 12
1 7%
หีบสีบรอนซ์
10 - 15
1 8.5%
หีบสีบรอนซ์
13 - 18
1 10%
หีบสีบรอนซ์
16 - 21
1 11.5%
หีบสีบรอนซ์
19 - 24
1 13%
หีบสีบรอนซ์
22 - 27
1 14.5%
หีบสีบรอนซ์
25 - 30
1 16%
หีบสีเงิน
1 - 6
1 - 2 4%
หีบสีเงิน
4 - 9
1 - 2 5.5%
หีบสีเงิน
7 - 12
1 - 2 7%
หีบสีเงิน
10 - 15
1 - 2 8.5%
หีบสีเงิน
13 - 18
1 - 2 10%
หีบสีเงิน
16 - 21
1 - 2 11.5%
หีบสีเงิน
19 - 24
1 - 2 13%
หีบสีเงิน
22 - 27
1 - 2 14.5%
หีบสีเงิน
25 - 30
1 - 2 16%