ไอเทม | ไข่อีสเตอร์ II - ให้รางวัลแบบสุ่ม

ไข่อีสเตอร์ II

ไข่อีสเตอร์ II ไข่อีสเตอร์ II
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Ripper SoulstoneRipper Soulstone5???
Ripper SoulstoneRipper Soulstone20???
Lv5 Stealth - ได้รับสกิล Lv5: Stealth.1???
ตราสัญลักษณ์ Stealth - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 65%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 25% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Stealth - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 95%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 40% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)1???
Hareforce One30???