ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์หายาก III - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์หายาก III

แพคตราสัญลักษณ์หายาก III แพคตราสัญลักษณ์หายาก III
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv3 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 72000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 8% และ ACC 7% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
1 1%