ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์หายาก II - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv2 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์หายาก II

แพคตราสัญลักษณ์หายาก II แพคตราสัญลักษณ์หายาก II
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv2 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 32000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+1800) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 6% และ ACC 5% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
1 30%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 19 - 23 EXP: - 16
1 100%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 24 - 28 EXP: - 18
1 100%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 29 - 30 EXP: - 18
1 99%