ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์หายาก I - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv1 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์หายาก I

แพคตราสัญลักษณ์หายาก I แพคตราสัญลักษณ์หายาก I
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv1 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+1500) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 6% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 5% และ ACC 4% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%1???
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
1 90%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
2 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
1 70%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
2 30%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
2 70%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
1 100%