ไอเทม | แพคตราสัญลักษณ์ I - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv1 แบบสุ่ม

แพคตราสัญลักษณ์ I

แพคตราสัญลักษณ์ I แพคตราสัญลักษณ์ I
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv1 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี1???
ตราสัญลักษณ์ Self Destruct - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต1???
ตราสัญลักษณ์ Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี1???
ตราสัญลักษณ์ Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
1 90%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 10
2 10%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
1 70%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 12
2 30%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 18 EXP: - 14
2 70%
ปิศาจศัตรู - ดินแดนอันสาบสูญ
ระดับ 5 - 30 EXP: - 8
1 100%