ไอเทม | Picnic Basket - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง

Picnic Basket

Picnic Basket Picnic Basket
เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แพจเกจอัญมณี - ได้รับ 2 อัญมณี1???
Jar of Gems - ได้รับ 50 อัญมณี1???
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP1???
Mastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP1???
แพค หินดาบเขียว I - ได้รับ 10 หินดาบเขียว1???
แพค หินดาบเขียว III - ได้รับ 200 หินดาบเขียว1???
แพค ดาว I - ได้รับ 100 ดาว1???
แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว1???
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่1???
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่1???