ไอเทม | Prime Insignia Chest II - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv7 หรือ Lv8 แบบสุ่ม

Prime Insignia Chest II

Prime Insignia Chest II Prime Insignia Chest II
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv7 หรือ Lv8 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 338000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Vital Boon - เพิ่ม HP 52% เมื่อโจมตี มีโอกาส 35% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน1???
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+7200) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 18% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 48% และลดความเสียหายที่ได้รับ 36%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 110% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 50% และลดความเสียหายที่ได้รับ 35%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 50% 10 วินาที1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - ได้รับ 22 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1450% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 45 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 16% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor - เพิ่ม ATK 50% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 120001???
ตราสัญลักษณ์ Vital Boon - เพิ่ม HP 80% เมื่อโจมตี มีโอกาส 50% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน1???
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+9000) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 21% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 65% และลดความเสียหายที่ได้รับ 50%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 150% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 65% และลดความเสียหายที่ได้รับ 40%1???
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 70% 10 วินาที1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - ได้รับ 33 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1700% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 60 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 20% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor - เพิ่ม ATK 75% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 90001???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้ 10