ไอเทม | Valentine's Bag II - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม

Valentine's Bag II

Valentine Valentine's Bag II
รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 500 ดาว

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone10???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone15???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone20???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone50???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone80???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone100???