ไอเทม | หีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่ม

หีบปราสาท VI

หีบปราสาท VI หีบปราสาท VI
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Fine Enchantment Chest - รับสกิลอาวุธ Lv4 หรือ Lv5 แบบสุ่ม10???
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!10???
ชิ้นส่วน Draconic - Town Hall - แลก Town Hall สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน25???
ชิ้นส่วน Draconic - Arrow Tower - แลก Arrow Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน25???
ชิ้นส่วน Draconic - Magic Tower - แลก Magic Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน25???
ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน25???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 5???
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ200???
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)80???