ไอเทม | Valentine's Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Valentine's Bag I

Valentine Valentine's Bag I
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone5???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone10???
Rosaleen SoulstoneRosaleen Soulstone20???
ชิ้นส่วน Black Thorns - แลกสกินเฉพาะ Rosaleen หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
Fennec10???
Fennec30???