ไอเทม | Prime Bag V - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag V

Prime Bag V Prime Bag V
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชิ้นส่วน Fire Wood - นำไปแลกสกินของ Plant Warrior ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
ชิ้นส่วน Shock and Awe - นำไปแลกสกินของ Lazulix ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
Plant Warrior SoulstonePlant Warrior Soulstone5???
Plant Warrior SoulstonePlant Warrior Soulstone20???
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor - เพิ่ม ATK 21% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 270001???
Lv5 Wicked Armor - ได้รับสกิล Lv5: Wicked Armor1???
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor - เพิ่ม ATK 38% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 160001???