ไอเทม | ถุงสัตว์เลี้ยง IV - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง

ถุงสัตว์เลี้ยง IV

ถุงสัตว์เลี้ยง IV ถุงสัตว์เลี้ยง IV
สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 Mana

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Glacie1???
Ruduff1???
Reapster1???
Punching Box1???