ไอเทม | หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม

หีบปราสาท V

หีบปราสาท V หีบปราสาท V
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1???
Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ50???
Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)20???
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่100???
Fine Enchantment Chest - รับสกิลอาวุธ Lv4 หรือ Lv5 แบบสุ่ม5???
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!5???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้Unknown - ได้รับจากแต้ม Google Play ใช้แลกเป็นไอเทมต่างๆ ได้ 60