ไอเทม | Prime Bag IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag IV

Prime Bag IV Prime Bag IV
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชิ้นส่วน Snow Troupe - แลกสกินเฉพาะ Rowdy Rascals หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
ชิ้นส่วน Two-Faced - แลกสกินเฉพาะ Bogeyman หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
Lazulix SoulstoneLazulix Soulstone5???
Lazulix SoulstoneLazulix Soulstone20???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Brawler1???
Lv5 Brawler1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Oracle1???
Lv5 Oracle1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
ตราสัญลักษณ์ Saint1???
Lv5 Saint1???