ไอเทม | Prime Bag III - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag III

Prime Bag III Prime Bag III
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชิ้นส่วน Cyborg Slayer - นำไปแลกสกินของ Asura ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
ชิ้นส่วน Grandma Wolf - นำไปแลกสกินของ Ma Hatma ,ใช้เสริมพลังของสกิน10???
Commodora SoulstoneCommodora Soulstone5???
Commodora SoulstoneCommodora Soulstone20???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 10 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 7% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Nimble - ได้ 15 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 9% ในการต่อสู้1???
Lv5 Nimble - ได้รับสกิล Lv5: Nimble1???
ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 54000รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III