ไอเทม | ถุงสัตว์เลี้ยง III - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง

ถุงสัตว์เลี้ยง III

ถุงสัตว์เลี้ยง III ถุงสัตว์เลี้ยง III
สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 8000 Mana

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Ruduff1???
Glacie1???
Piblob1???
Reapster1???