ไอเทม | หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม

หีบปราสาท IV

หีบปราสาท IV หีบปราสาท IV
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny20???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%1???
Lv5 Unholy Pact - ได้รับสกิล Lv5: Unholy Pact1???
Lv5 Sacred Light - ได้รับสกิล Lv5: Sacred Light1???
Oracle Birthrock - เพิ่ม Lv ของ Warden of Oracle จาก Forgotten Trial100???
Brawler Birthrock - เพิ่ม Lv ของ Warden of Brawler จาก Forgotten Trial100???
Saint Birthrock - เพิ่ม Lv ของ Warden of Saint จาก Forgotten Trial100???
Mastery Essence III - ได้รับค่าสกิล 150,000 EXP30???
Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่30???
หีบความสามารถ Lv 5 - รับความสามารถ Lv 5 แบบสุ่ม!5???