ไอเทม | Survival Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival

Survival Crest Set Lv4

Survival Crest Set Lv4 Survival Crest Set Lv4
ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 128000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Survival Crest I - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Survival Crest II - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Survival Crest III - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 4
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Survival Crest IV - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 4
1???