ไอเทม | Prime Insignia Chest I - ได้รับตราสัญลักษณ์แบบสุ่ม(Lv5-7)

Prime Insignia Chest I

Prime Insignia Chest I Prime Insignia Chest I
ได้รับตราสัญลักษณ์แบบสุ่ม(Lv5-7)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 288000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Psyshield - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน1???
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)1???
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 26% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 70% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - ได้รับ 18 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 15% และ ACC 13% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 38% และ Dodge 5% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 35% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.6 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 12 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 45% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน1???
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 50% และการรักษา 65% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)1???
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 35% และลดความเสียหายที่ได้รับ 26%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 85% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 40% และลดความเสียหายที่ได้รับ 30%1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - ได้รับ 22 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 20% และ ACC 16% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 50% และ Dodge 6% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 48% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.8 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 14 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 60% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน1???
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 70% และการรักษา 80% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)1???
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 48% และลดความเสียหายที่ได้รับ 36%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 110% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 50% และลดความเสียหายที่ได้รับ 35%1???