ไอเทม | Prime Insignia Pack Lv5 - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม

Prime Insignia Pack Lv5

Prime Insignia Pack Lv5 Prime Insignia Pack Lv5
ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv5 แบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25%1???
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 30%1???
ตราสัญลักษณ์ Bulwark - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Psyshield - เพิ่มค่า HP สูงสุด โดย 20% ในทุกๆ 4 วินาที สามารถป้องกัน 1 effect จากศัตรู1???
ตราสัญลักษณ์ Empower - ได้รับ 15 พลังงาน ต่อวินาทีในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Sharpen - เพิ่มอัตรา CRIT 12% และ ACC 11% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 26% และ Dodge 4% ในการต่อสู้1???
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 24% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.5 เท่า1???
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน1???
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)1???
ตราสัญลักษณ์ Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 26% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20%1???
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 70% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%1???
เหรียญตรา Zealous Drive - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 200การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ