ไอเทม | Prime Bag I - ให้รางวัลแบบสุ่ม

Prime Bag I

Prime Bag I Prime Bag I
ให้รางวัลแบบสุ่ม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20000 Gold

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ชิ้นส่วน Sea Witch - แลกสกินเฉพาะ Cirrina ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน10???
Rowdy Rascals SoulstoneRowdy Rascals Soulstone5???
Rowdy Rascals SoulstoneRowdy Rascals Soulstone20???
ตราสัญลักษณ์ Vital Boon - เพิ่ม HP 16% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน1???
ตราสัญลักษณ์ Vital Boon - เพิ่ม HP 20% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน1???
Lv5 Vital Boon - ได้รับสกิล Lv5: Vital Boon1???
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+1600] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP1???
ตราสัญลักษณ์ Sunder - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2200] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP1???
Lv5 Sunder - ได้รับสกิล Lv5: Sunder1???