Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Sunder Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder

Sunder Crest Set Lv5

Sunder Crest Set Lv5 Sunder Crest Set Lv5
ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200000 คริสตัลสีฟ้า

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest I - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest II - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest III - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP
ระดับ 5
1???
ตำแหน่ง №4
ไอเทมจำนวนโอกาส
Sunder Crest IV - การโจมตีจะเพิ่ม [100%ATK+2800] และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP
ระดับ 5
1???